Bloemen, planten en bomen hebben net als alle andere levende dieren en mensen voeding en water nodig. Door de juiste voeding gaan de bomen, planten en bloemen niet alleen groeien, het zullen ook sterke planten worden. Sterke planten zijn veel minder vatbaar voor ziekten en plagen, hierdoor is er minder kans op schimmels en plagen.

Bemesten

Er zijn verschillende soorten bemesting te vinden, maar over het algemeen bevatten ze de volgende stoffen: Stikstof, Fosfor en Kalium.

 • Stikstof zorgt voor de groei van de planten, de grootte en de groeikracht (snelheid waarmee de plant groeit)
 • Fosfor bevordert tevens de groei, daarnaast de ontwikkeling van sterke wortels, zaadvorming, afrijping van vruchten en knolvorming bij knolgewassen
 • Kalium is belangrijk voor de ontwikkeling van de plant, het zorgt voor sterke planten, die de planten helpt om weerstand te bieden tegen ziekten en plagen.

Er is een onderscheid te maken in kunstmest, organische mestkorrels en organische mest.

Soorten bemesting

Het sleutelwoord voor een goede, gezonde, voeding rijke bodem voor je tuin is een actief bodemleven. Zorg ervoor dat de natuur zijn werk kan doen. Je kunt de natuur een handje helpen. Ik zal je toelichten waarom je welke mest zou kunnen kiezen. Mijn voorkeur gaat zeker uit naar de meest natuurvriendelijke manier. Ik vind compost toevoegen aan je tuin de aan te raden manier om de bodem in je tuin te verbeteren.

Chemische kunstmest

Chemische kunstmest zijn snel oplosbare zouten, het geeft de plant voor korte tijd een enorme energie boost. Je kunt je planten, bomen en tuin er voor korte tijd goed uit laten zien, maar op de langere termijn heeft deze vorm van bemesting geen voorkeur. De planten groeien hard, waardoor ze niet de kans krijgen om zich goed en sterk te ontwikkelen. Je zult daarom sneller slappe planten krijgen, die vatbaarder zijn voor ziekten en plagen. Daarnaast draagt kunstmest niet bij aan de verbetering van de bodem. De hoge concentratie van voedingsstoffen wordt voor een groot deel in de bodem gespoeld en komt uiteindelijk in ons drinkwater terecht. De bodem is niet in staat om deze voedingsstoffen vast te houden.

Organische mestkorrels

Organische meststoffen zijn meststoffen die opgebouwd zijn uit natuurlijk materiaal met een dierlijke of plantaardige oorsprong. De voordelen van organische meststof is:

 • Door de bevordering van bodemorganismen zorgt het voor een luchtige bodemstructuur
 • De bodem wordt gezonder en vruchtbaarder
 • Organische meststoffen geven hun voedingsstoffen langzamer af, de plant heeft er daarom langere tijd profijt van.
 • Organische meststoffen bevatten geen natrium

Organische mest

Dit is de meest natuurlijke vorm van bemesting, het kan onder andere bestaan uit gewasresten, groenbemesters of compost.

 • Gewasresten, zijn de resten van een gewas die bijvoorbeeld achterblijven op de akker van een boer. Het afgestorven wortelstelsel levert organische meststoffen op. Het verschilt per gewas welke voedingsstoffen vrij komen.

Organische mest

 • Groenbemesters worden als nagewas geteeld, dit is vooral geschikt voor in je moestuin. Groenbemesters als Lupine, voederwikke en klaversoorten leveren extra stikstof in de grond. Het onderspitten van deze bemesters moet je niet te lang voor de nieuwe aanplant doen.
 • Compost is een hoeveelheid organisch materiaal, afval eigenlijk, wat door voldoende lucht, water en warmte wordt verteerd door micro-organismen. De stikstof uit compost wordt langzaam gemineraliseerd en afgegeven aan de bodem. Het effect van compostering is daarom langdurig. Hoe je compost maakt lees je hier Compost maken, hoe doe ik dat zelf?
 • Dierlijk mest, zoals koemest, paardenmest, kippenmest of mest van andere dieren. Ook champignonmest valt onder de dierlijke mesten, omdat dit vaak een combinatie is van kalk, stro, paarden en kippenmest. Je kunt bijvoorbeeld koemest ook in gedroogde koemestkorrels verkrijgen. Dit is echter niet vergelijkbaar met de stalmest. In stalmest zitten miljarden micro organismen die je niet terug vindt in de gedroogde koemest. Gedroogde koemest geeft weliswaar voeding aan je planten, maar zorgt niet voor een actief bodemleven.

Dierlijk mest

Naast de soorten bemesting heb je bemesting in verschillende vormen, je kunt bemesten door vloeibare mest, mest in korrels, of de organische mest, zoals compost, groenbemesters of gewasresten.

VEGA N6 plantaardige meststof - Biogroei

VEGA N6 plantaardige meststof

100% plantaardig. Bladvoeding. Enkelvoudige stikstofmeststof. Toepasbaar in biologische teelt.

Oenosan

Biologisch gecertificeerd. Bladmeststof. Maakt planten ziekte- en stressbestendiger. Zorgt voor smakelijke vruchten en groenten.

Oenosan - Biogroei
Microferm - Biogroei

Microferm

Een mengsel van actieve bacteriën, schimmels en gisten. Klaar voor gebruik.

Wormenmest

Een mengsel vol goede bacteriën, schimmels, mineralen en sporenelementen. Voor een gezonde en sterke plantengroei.

wormenmest - Biogroei

Wanneer kun je de tuin het beste bemesten?

Het beste kun je in het voorjaar, wanneer de planten ondergronds of zelfs al bovengronds weer de winter uit komen en zich gaan ontwikkelen. In de maanden maart, april, afhankelijk van het weer kun je de eerste keer bemesten. Bij vorst kun je het nog wat uitstellen, naar eind april. Voor de tweede bemesting in het jaar is juni of juli een goede maand, afhankelijk van wanneer je eerder bemest hebt, en welke bemesting je hebt gekozen.

Bemeste tuinaarde

Wanneer je je tuin gaat aanleggen of nieuwe beplanting in je tuin wilt zetten kun je bemeste tuinaarde kopen. Deze tuinaarde zorgt zowel voor bemesting als voor verbetering van je bodem. Het geeft je nieuwe plant net een beetje extra energie om te wortelen en te zorgen dat deze kan uitgroeien tot een volwaardige plant.

Wanneer je een plant in pot of bak wilt zetten kun je beter potgrond gebruiken. Potgrond is een mengsel van verschillende natuurlijke grondstoffen. Door de samenstelling is de grond geschikt voor het vasthouden van lucht en water. In potgrond zit meestal voldoende voedsel voor een aantal maanden, daarna zul je je potten zelf moeten bijmesten of de grond vervangen.

Speciale mest

Elke plant, struik of boom heeft een specifieke mix van voedingsstoffen nodig. Heel veel planten doen het echter goed met de universele mestsoorten. Sommige groepen planten kunnen wel iets extra’s gebruiken.

Gazon bemesten

Gras heeft de stoffen Stikstof, Fosfor, Kalium en Sporenelementen nodig. Stikstof is voor de groei van de grassprieten. Fosfor zorgt voor een goede ontwikkeling van de wortels. Kalium maakt het gras weerbaar en bestand tegen plagen en ziekten. Sporenelementen zorgen voor de groene kleur van het gazon. Voor het bemesten van je gazon is daarom speciale gazon mest ontwikkelt. Gras moet je wel een keer extra bemesten, dus minimaal 3 keer per jaar tijdens de groeiperiode, begin maart, juni of juli en dan in september of oktober nog eens. Als je ook kalk aan je gazon toevoegt, zorg dan dat je daarna bemest. Kalk zorgt namelijk dat de voedingsstoffen goed opgenomen worden. Dit geldt in het algemeen voor kal, niet alleen bij het gazon. Wil je meer lezen ver het gazon: link van artikel 61 over het gazon

Hortensia en Rododendron bemesten

Blauwe Hortensia, Rododendron en Azalea zijn zuur minnende planten. Dit betekent dat ze graag op een plek staan waar de bodem een PH waarde heeft van minder dan 6,5: tussen de 4,0 en 6,0. Wil je weten hoe je erachter komt welke grondsoort jij in je tuin hebt lees dan Welke grondsoort heb ik in mijn tuin?. De mest die speciaal voor Hortensia, Rododendron en Azalea is, bevat vaak wat extra kalium, magnesium en/ of ijzer. Wil je geen speciale mestsoorten aanschaffen, kun je ook je Hortensia, Rododendron en Azalea bemesten met compost.

Buxus bemesten

Buxus heeft veel voeding nodig. Om je buxus gezond te houden kun je regelmatig bijmesten. Ook is het verstandig om kalk voor het mesten toe te voegen aan de bodem van je buxus. Als de buxus onvoldoende mest krijgt zal het blad gelig worden. Teven is een zwakkere plant gevoelig voor plagen en ziekten. Je hebt dan meer kans op de buxusmot, om deze te bestrijden kun je hier tips lezen Wat doe je tegen de Buxusmot?

Rozen bemesten

Voor rozen gelden geen aparte regels, bemest de rozenstruik 2 keer per jaar, net voor het groeiseizoen en indien nodig nog een keer in juli. Als de grond heel vruchtbaar is, is 1 keer bemesten ook voldoende. Rozen hebben het liefst organische mest. Organische mest bevat sporenelementen, deze zijn onmisbaar voor je roos. Rozen waarbij door een verjongingsnoei of vormsnoei veel takken worden gesnoeid, kun je om ze goed de winter in te laten gaan in september nog een keer bemesten.

Zorg dat de bodem van je rozen een PH waarde van tussen de 6,5 en 7,5 heeft, voeg anders kalk toe. De kalk zorgt ervoor dat de roos de voedingsstoffen op kan nemen.

Coniferen bemesten

Een conifeer is een stekte plant en heeft niet zoveel voedsel nodig. Wanneer hij geel verkleurt duidt dit op een gebrek aan onder andere magnesium. In een haag staan de coniferen dicht op elkaar en hebben ze wel wat extra voeding nodig. Bij de aanplant kun je ze het beste planten in een mengsel van tuinturf en tuinaarde. Het beste kun je in het voorjaar, maart en in de zomer augustus na de snoeibeurt mesten. Er is speciale coniferenmest verkrijgbaar, maar je kunt organische mest ook goed gebruiken.