Al jaren is er terecht veel aandacht in de media over klimaatverandering. De regering van Nederland is hiermee in actie gekomen door een Klimaatakkoord, Energieakkoord en een Klimaatwet. Momenteel is de discussie over de invoering van een CO2 heffing uit het Klimaatakkoord wekelijks in het nieuws.

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt, omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een langere periode. Deze verandering is zichtbaar in de gemiddelde temperatuur in een gebied en op de hele aardbol. Ook in windrichting en hierdoor de waterkringloop, bewolking en de hoeveelheid neerslag op aarde is een verandering waarneembaar. Een paar duizend jaar geleden is door de mens de ontwikkeling in gang gezet door ontbossing, drooglegging van gebieden en exploitatie van olie en aardgas.

Feiten over klimaatverandering

  • Op de aarde is het sinds 1900 gemiddeld 1,0 graad warmer geworden. De opwarming is niet gelijk verdeeld over de hele aarde. Zo is het in Nederland gemiddeld 1,9 graden warmer geworden en in Siberië wel 3 graden warmer. In de tropische gebieden en boven de oceanen gaat de opwarming minder hard.
  • Door de opwarming smelt het ijs rond de Noordpool en de Zuidpool.
  • De zeespiegel is sinds 1880 met ruim 20 centimeter gestegen.
  • De concentratie van CO2 in de atmosfeer is in de laatste 250 jaar gestegen met 40%
  • De 10 warmste jaren wereldwijd hebben plaatsgevonden sinds 1998
  • Overstromingen en stormen vertegenwoordigen ongeveer 80% van alle rampen tussen 2000 en 2010.

gevolgen van klimaatverandering

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

Door de klimaatverandering zijn er verschillende gevolgen op aarde. De veranderingen hebben globaal invloed op verwoestijning, draslanden, overstromingen door rivieren die buiten hun oevers treden. Andere grote gevolgen zijn de zeestromingen, zeeniveau, zoutgehalte van de zee en het grootte van ijskappen en gletsjers.

Gevolgen van klimaatverandering wereldwijd

Het klimaat en de klimaatverandering bepalen welke ecosystemen op aarde voorkomen en hoe deze zich ontwikkelen. Er is sprake van een afname van de biodiversiteit. Vele soorten flora en fauna zijn al uitgestorven of staan op rode lijsten. Door de hoge concentratie van C02 wordt de zonnestraling op aarde niet meteen teruggekaatst, maar blijft hangen en hierdoor wordt het warmer. Door deze opwarming hebben gebieden te maken met extreme warmte en droogte. Deze droogte vormt een grotere kans op bosbranden. Ook de hoeveelheid neerslag neemt toe. Hierdoor stijgen het aantal hevige stortbuien en overstromingen. Ook in zee stijgt de temperatuur, het koraal zal bijvoorbeeld op grote schaal verdwijnen bij een opwarming van meer dan 2 graden, door de verzuring van de oceaan. In tropische gebieden zal  door de hitte en droogte veel sneller kans zijn op overlijden van mens en dier. Doordat oogsten zowel onder de droogte als de neerslag zwaar te lijden hebben, zal voedsel duurder worden. Ondervoeding en ziekten nemen toe. Hierdoor neemt tevens de kans op burgeroorlogen toe met vluchtelingenstromen tot gevolg.

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel doordat gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica smelten. Warm water zet uit ten opzichte van ijs en zal daardoor dus meer ruimte innemen. De afgelopen 30 jaar is de helft van het zee-ijs rond de noordpool verdwenen.

Naast het zee-ijs zal ook het permafrost ontdooien. Dit is de altijd bevroren bodem van het gebied op de Noordpool. Door het ontdooien zullen veel broeikasgassen vrijkomen.

Gevolgen van klimaatverandering in Nederland

In Nederland, waterland, kan dit in de toekomst ook grote gevolgen hebben, voornamelijk het stijgende water. De dijken zullen flink opgehoogd moeten worden en opties als wonen op water, op terpen of palen zal ontwikkeld moeten worden in de toekomst. Het weer wordt extremer, meer buien en meer hittegolven. Meer en hevigere neerslag heeft tot gevolg dat de rivieren en rioleringen die grote hoeveelheden niet goed kunnen afvoeren, dit heeft overstromingen tot gevolg.

De natuur verandert, soorten uit oorspronkelijk warmere gebieden voelen zich beter thuis in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de Eikenprocessierups, lees meer hierover in het artikel Hoe bestrijd je de eikenprocessierups?

Wat zijn maatregelen om klimaatverandering te voorkomen?

maatregelen om klimaatverandering te voorkomenAlle beetjes helpen! Bedrijven, regeringen, mensen, iedereen moet in actie komen. Wereldwijd zijn bedrijven de grootste vervuilers en verantwoordelijk voor ruim 70 % van de CO2 uitstoot. Een groot land wat verantwoordelijk is voor bijna 15% van de CO2-uitstoot is China. Echter China is het land wat het meeste windmolens en zonnepanelen heeft. Hier wordt ruim een derde van de windenergie geproduceerd en het land is verantwoordelijk voor de fabricage van 60% van de zonnepanelen wereldwijd.

Wat betreft de bedrijven die ook in Nederland voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de CO2 uitstoot is het te makkelijk gezegd dat zij alleen de verantwoordelijke zijn. Het is immers wat de consument wil, wat de bedrijven maken. Een bedrijf dat zijn product niet kan verkopen heeft geen bestaansrecht.

Het is dus aan IEDEREEN om in actie te komen tegen de klimaatverandering.

kom in actie tegen klimaatveranderingMaatregelen

  • Het verminderen van de CO2 uitstoot
  • Vergroenen, het planten van bomen en planten zorgt voor opname van CO2. Planten en bomen zorgen ook voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt uit de grond.
  • Gebruik van fossiele brandstoffen vervangen door groene energie
  • Minder verspilling

Hoe je dit kunt doen lees je in het artikel 30 tips om het milieu te helpen en geld te besparen.